Web
Analytics
DISTRIKTET VÅRT / DISTRIKTSGUVERNØR 2021-22 / GUVERNØRENErik Kreyberg Normann (65) overtok fra 01.07 som guvernør i distrikt 2310. Han er fagdirektør ved Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og har lang fartstid som leder i helsjetenesten, bl.a. som adm. direktør ved flere sykehus i Oslo-området som Ullevål sykehus, Sykehuset Buskerud og Akershus universitetssykehus. Han har vært avd.direktør i Helsedirektoratet, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og adm. direktør for Curato Røntgen (nå Aleris Røntgen).

 

Erik er utdannet lege og spesialist i barnesykdommer. Han har bred lederutdanning, bl.a. sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Han har, bortsett fra 2013-2015, vært styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening siden 2005 og vært president i International Hospital Federation.

 

Erik har vært medlem i Maridalen Rotaryklubb siden 2005 og var klubbpresident i 2014-2015 og halve 2015-2016.

 

Erik er opptatt av å synliggjøre det flotte arbeidet distriktets klubber gjør - både lokalt og internasjonalt. Det arbeidet klubbene gjør er med på å realisere Rotary Internationals visjon for 2021-2022, "Serve to Change Lives".

Distriktet på sosiale medier:

Loading RSS...


Fra Rotary international:
Loading RSS...

Søknadsfrist for tildeling fra tiltaksfondet er i dag.
1. okt. 2021, 00.00 - 00.00

1. oktober 2021 er siste frist for søknader til di ...

Distriktsledermøte og distriktsråd
12. okt. 2021, 17.00 - 20.00

Tillitsvalgte i distriktet samles. Dette blir et ...

Les mer