Web
Analytics
DISTRIKTSORGANISERING / DISTRIKTSGUVERNØR 2020-2021 / GUVERNØRENS BREV 2020-21


BREV 2020-21 - Inger Marie Schytte Blix 


Brev fra DGE med ønske om god sommer - juni 2020

Hun takker for den innsats klubbene har lagt ned i forberedelser til et nytt år. Et av hennes mål for rotaryåret 2020-21 er å styrke samhandling mellom klubbenen og mellom distriktet og klubbene. 


KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer