Web
Analytics


President-Elect (innkommende president) (styremedlem)

President (fungerende) (styreleder)

Immediate Past President (forrige president) (styremedlem)

President-Nominee (neste innkommende president)

Vice President (visepresident) - etter behov og etter størrelsen på klubben

Secretary (sekretær) (styremedlem)

Treasurer (kasserer) (Styremedlem)

Sergeant-at-arms (møteleder)

CICO - Club Internet Communication Officer (kommunikasjonsleder/-ansvarlig) - Rotary Support


Gi til The Rotary Foundation:

(trykk på bildet)Distriktet på sosiale medier:

Loading RSS...


Fra Rotary international:
Loading RSS...
Les mer