Web
Analytics
KLUBBORGANISERING / KLUBBROLLER


President-Elect (innkommende president) (styremedlem)

President (fungerende) (styreleder)

Immediate Past President (forrige president) (styremedlem)

President-Nominee (neste innkommende president)

Vice President (visepresident) - etter behov og etter størrelsen på klubben

Secretary (sekretær) (styremedlem)

Treasurer (kasserer) (Styremedlem)

Sergeant-at-arms (møteleder)

CICO - Club Internet Communication Officer (kommunikasjonsleder/-ansvarlig) - Rotary Support


KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer