Web
Analytics

Nominasjon av guvernør for 2022-23


Utskriftsvennlig versjon av nominasjonsbrevet
August 2019

Til klubbene i D2310

Nominasjon av guvernør i distriktet for Rotaryåret 2022 – 2023.

Kjære presidenter

Å være guvernør i Rotary er et av de hyggeligste og mest inspirerende oppgaver en rotarianer kan ha. Man møter nye mennesker, ser organisasjonen fra et helt annet ståsted, får nasjonale og internasjonale kontakter, og anledning til å lede og jobbe sammen med dyktige tillitsvalgte i organisasjonen.

Rotary arbeider langsiktig. Nå er tiden kommet for klubbene og deg som president til å komme med forslag på kandidater til guvernørvervet i rotaryåret 2022-2023.

Jeg vet det er mange dyktige medlemmer i klubbene som vil kunne gjøre en god jobb som guvernør, nå gjelder det å få disse frem. Nominasjonskomiteen håper derfor at klubbene aktivt vil jobbe frem kandidater til guvernørvervet. Et ønske kunne være at hver region hadde minst en kandidat til en slik oppgave.

Fremdrift:

·         Høsten 2019 fremmes forslag på kandidater til nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteens forslag til kandidat kunngjøres innen 31 desember 2019.

·         På distriktets årsmøte i 2020 presenteres kandidaten for klubbene.

·         Fra våren 2021 til man tiltrer går tiden med til opplæring samtidig som man er medlem av distriktsrådet. Man skal bl.a. på "guvernørskole" i januar 2022 i USA hvor man møter samtlige guvernørkandidater som du skal ha vervet sammen med.

·         1. juli 2022 starter guvernøråret, et år man aldri kommer til å glemme, men huske med glede.

Kvalifikasjonene som kreves for å bli nominert er listet opp i Rotary's regelverk, "Manual of Procedure" og omfatter bl.a.

-          Vært klubbpresident i en hel periode, eller president i en ny klubb dersom perioden er på minst 6 mnd.

-          Være fullt inneforstått med og fysisk i stand til å utføre de forpliktelser guvernørvervet medfører enten man fremdeles er yrkesaktiv eller pensjonist.

-          Må ha gjennomført International Assembly i USA (Guvernørskolen).

  

Nominasjonskomiteen:

 

Nominasjonskomiteen består av de 5 siste guvernører i vårt distrikt med siste års guvernør som leder.

 

Svein Eystein Lindberg (leder)

 

404 00 934

 

svein@rnf.no

Stig Asmussen

906 78 710

advokatfirmaet@asmussen.no

Runar Bakke

909 12 601    

runar.bakke@gmail.com

Trygve Danielsen

918 81 104

trydanielsen@gmail.com

Bjørg Månum Anderson

908 55 025  

bjorgmanum.andersson@gmail.com

 

Alle medlemmene av nominasjonskomiteen kan kontaktes dersom det ønskes nærmere informasjon.

 

Forslag til kandidater må sendes innen 1. oktober 2019

til nominasjonskomiteen ved Svein Eystein Lindberg.

 Vi håper å se mange gode forslag på kandidater.

 Med beste Rotary hilsen

Baard Lund
Guvernør RI D2310
2019-2020


 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer