Web
Analytics

Distriktets budsjett for 20 -21 ble vedtatt i går kveld

Da er distriktets budsjett for 2020-21 vedtatt.

Budsjettet skulle vært behandlet og godkjent på PETS. Siden vi dessverre måtte  avlyse PETS ble ikke budsjettet behandlet som forutsatt. Den pågående situasjonen med COVID-19 endret en del av forutsetningene for budsjettet. Det er derfor gjort en grundig gjennomgang av alle budsjettposter og det budsjettet som har utarbeidet et revidert budsjettforslag.

 

Vedlagte budsjett bygger på følgende forutsetninger:

  1. Rotary får ikke lenger momskompensasjon som frivillig organisasjon. (NORFO og D2310 har sendt klage til myndighetene som ikke er tatt til følge)
  2. Distriktet har fallende medlemstall grunnet gjennomførte og varslede klubbnedleggelser. 
  3. NORFO har økt kontingent per medlem for 2020-2021 (tilbake til tidligere kontingent)
  4. Avlysning av PETS har medført en arrangementskostnad og det foreslås at denne inngår som budsjettert underskudd som dekkes av distriktsmidler. Dette vil medføre at alle klubber får refundert sine utlegg. 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer