Web
Analytics

Månedens Rotary-tema : Medlemskap og klubbutvikling

Månedens Rotary-tema for August er Medlemskap og klubbutvikling. Det er et strategisk mål at Rotary skal vokse og være et attraktivt tilbud til alle.

1. Fremme medlemmenes "Engasjement" 
2. Styrke vår tilpasningsevne
3. Utvide vår rekkevidde
4. Øke vår påvirkning

Mange av dere opplever at COVID-19 har utfordret måten vi jobber- og møtes på. Dere har vist stor tilpasningsevne og for mange har situasjonen vært en anledning til å lete etter nye Muligheter.
Rotary er en organisasjon som søker Mangfold. Gjennom vårt internasjonale nettverk blir verden mindre og hvor enn du befinner deg er det en Rotary-klubb som vil ønske deg velkommen. Alle klubber har sin sjel. Vi ønsker at dere skal ta vare på det som fungerer og foredle dette. På RI's sider kan dere finne inspirasjon og verktøy som kan brukes internt. Distriktet har i tillegg ressurspersoner som gjerne bistår:

Terje Jørgensen Løken er ansvarlig for medlemsutvikling hos oss. Han blir dessuten vår neste leder om 2 år.
Terje kan kontaktes på e-postadresse terjelok(a)hotmail.com

      Tor Petter Gulbrandsen er vår opplæringsleder. Det han ikke vet om Rotary er ikke verdt å vite.
      Tor Petter kan kontaktes på e-postadresse tpgulb(a)gmail.com
Du kan også lese mer om medlemskap og utvikling her.

Lykke til!

 Beste hilsen 
Inger-Marie Schytte Blix 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Klubber i Norge


Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Hønefoss-Øst Rotaryklubb
22. sep. 2020, 19.00 - 20.00

Adresse, Scandic Hønefoss Hotell, Kongens gate 3 H ...

Guvernørbesøk Lier Øst Rotaryklubb
24. sep. 2020, 19.00 - 20.00

Adresse, Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, Lier

Guvernørbesøk Nesbyen, Gol og Ål Rotaryklubber
28. sep. 2020, 18.00 - 20.00

Guvernør Inger-Marie kommer til Hallingdalen og øn ...

Les mer