Web
Analytics

Guvernørbrev August 2020 fra Inger-Marie

Kjære Rotarianere i Distrikt 2310

Ferien er over – og Rotary er i farten!

 

Det er en ære og et privilegium å få være deres distriktsguvernør.

Jobben er i gang og jeg har allerede gjennomført 7 inspirerende klubb-besøk. Møteplan for klubbesøk ble sendt alle presidenter 19. mai og er fulgt opp med egne invitasjoner. Kalenderen på hjemmesiden blir også oppdatert (link

Rotarys formål er å gagne andre og fremme høy etisk standard. Det oppnår vi ved engasjerte medlemmer som gjør oss til en synlig samfunnsaktør. Mitt ønske er at vi som Rotarianere skal bygge identitet og stolthet gjennom bevissthet om vårt formål og våre verdier.  

Som en verdensomspennende yrkesorganisasjon forenes Rotarianere av felles kjerneverdier og «firespørsmålsprøven» er vårt verdikompass

1.      Er det sant?

2.      Er det rettferdig overfor alle det angår

3.      Vil det skape forståelse og bedre vennskap

4.      Vil det være til beste for alle det angår?

RI-president Holger Knaack’s årstema er at «Rotary åpner muligheter».

«We will capture this moment to grow Rotary, making it stronger, more adaptable, and even more aligned with our core values.»

Jeg ønsker å stimulere klubbene til å gripe øyeblikket som grunnlag for engasjement og vekst. Det gjør vi ved å foredle våre styrker, utvide vårt mangfold og tilpasse oss den nye virkeligheten.

Rotary er del av en verden i stadig endring og COVID-19 pandemien utfordrer oss.

Det er gledelig å se hvordan Rotary, klubbene og den enkelte rotarianer har møtt utfordringene. Vi ser nye møteformer på nett eller ute i friluft og flere har engasjert seg i prosjekter for å hjelpe dem som rammes ekstra hardt av pandemiens konsekvenser.

I år bruker jeg nettmøter for kommunikasjon med klubbene og det enkelte medlem.

Nytt av året er «Guvernørens månedsmøte» der jeg ønsker å knytte kontakt med alle. Google gir plass til 250 påloggede deltakere – så vi kan være flere som deltar. Tema for møtene vil bl.a. være «Månedens tema» og «Månedens prosjekt(er)» Jeg har et sterkt ønske om å løfte frem mange av de gode klubbprosjektene. Jeg håper dette skal være til inspirasjon. Det kan også åpne muligheter for å drive prosjekter i fellesskap på tvers av klubbene.

Lag gode Rotary-øyeblikk! 

Inger-Marie


 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Klubber i Norge


Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Hønefoss-Øst Rotaryklubb
22. sep. 2020, 19.00 - 20.00

Adresse, Scandic Hønefoss Hotell, Kongens gate 3 H ...

Guvernørbesøk Lier Øst Rotaryklubb
24. sep. 2020, 19.00 - 20.00

Adresse, Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, Lier

Guvernørbesøk Nesbyen, Gol og Ål Rotaryklubber
28. sep. 2020, 18.00 - 20.00

Guvernør Inger-Marie kommer til Hallingdalen og øn ...

Les mer