Web
Analytics

ROTARY SØKER LEDER FOR TV-AKSJONEN

Norfo har besluttet å forlenge søknadsfristen til 21. september. Det er nøyaktig tre uker til. 
Er du som leser dette en kandidat for denne stillingen eller kjenner du noen som kjenner noen som kanskje er interessert.


ROTARY SØKER LEDER FOR TV-AKSJONEN
Norsk Rotary Forum (Norfo) har vedtatt at Rotary i Norge skal søke om å få TV-aksjonen til «En poliofri verden». Med forbehold om at vedtaket støttes av alle distriktenes årsmøter i 2020 søker Rotary om TV-aksjonen for høsten 2022. Norfo ønsker også å søke for 2023 dersom vi ikke blir tildelt aksjonen for 2022. Bakgrunnen for dette, de prosesser det omfatter, og de ressurser som finnes allerede, er godt beskrevet i «Orientering til de norske distriktene angående arbeid med søknad til NRK om å få TV-aksjonen i 2022 til Rotary og End Polio Now».

Et slikt prosjekt løper i realiteten over nesten fire år – fra søknadsarbeidet begynner, til aksjonen er gjennomført og alle innsamlede midler er distribuert og brukt til formålet. Til å lede dette arbeidet søker vi nå etter en dyktig Prosjektleder.

Prosjektlederen skal rapportere til Norfos styre gjennom en styringsgruppe som består av Norfos arbeidsutvalg (AU). En TV-aksjon i Rotarys regi blir heretter kalt «RNTV».

Prosjektlederstillingen vil være lønnet.

 

Følgende forhold vil gjelde:

·       Tiltredelse 1. januar 2021

·       Type ansettelse: Engasjement med varighet 1-4 år, avhengig av om, eller når, vi blir tildelt TV-aksjonen

·       Stillingsbrøk: Skalerbar frem til en tildeling av TV-aksjonen foreligger (juli 2022, eller juli 2023). Stillingen økes deretter i forhold til størrelsen på oppgavene i samråd med styringsgruppen.  Det antas full stilling etter tildeling.

·       Arbeidssted: Oslo, men en del reising må påregnes.

Krav til søker

·       Høyere relevant utdanning

·       Flere års ledererfaring, gjerne med personalansvar og prosjektledelse

·       Utpregete samarbeidsevner og -vilje

·       God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

·       Erfaring med å håndtere media, politikere, bedriftsledere mv.

·       God kunnskap om organisasjonen Rotary og dens verdier og idealer 

Ta kontakt med sekretær Johan Østby for mer informasjon dersom du selv er interessert eller vet om gode kandidater. Telefon: 90502303 Epost: j-oestby@online.no

 

Søknadsfrist: 21. september 2020.

 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Klubber i Norge


Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Hønefoss-Øst Rotaryklubb
22. sep. 2020, 19.00 - 20.00

Adresse, Scandic Hønefoss Hotell, Kongens gate 3 H ...

Guvernørbesøk Lier Øst Rotaryklubb
24. sep. 2020, 19.00 - 20.00

Adresse, Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, Lier

Guvernørbesøk Nesbyen, Gol og Ål Rotaryklubber
28. sep. 2020, 18.00 - 20.00

Guvernør Inger-Marie kommer til Hallingdalen og øn ...

Les mer