Web
Analytics

Guvernørbrev 7-september 2020

Månedens tema i Rotary International er Grunnleggende utdanning og ungdomsprogrammer.

“More than 775 million people over the age of 15 are illiterate. That’s 17 percent of the world’s adult population.” 

Vårt mål er å legge til rette for bærekraftige lokalsamfunn gjennom å styrke grunnleggende utdanning og leseferdigheter, redusere kjønnsforskjeller i utdanning og styrke voksnes leseferdigheter. Vi gjør dette gjennom å støtte prosjekter som retter seg mot grunnleggende utdanning og leseferdigheter for barn og voksne.

Rotarianere driver en rekke lokale og internasjonale prosjekter for å styrke tilgangen til grunnleggende utdanning. Et av disse er vårt «lokale» «Rotary for Syria» som drives i samarbeid mellom Sandvika, Mjøndalen og Oslo RK, der målsettingen er å bygge to skoler i Idlib. Se egen artikkel på nettsiden vår.

Prosjektgruppen ønsker flere deltakere.

Rotary Ungdomsutveksling er et av de mange programmene som retter seg mot barn og unge voksne som vi feirer denne måneden. For meg var Rotarys Ungdomsprogrammer det som utviklet mitt engasjement i Rotary.

Mitt første møte med utveksling var Group Study Exchange (GSE) som var et program for unge profesjonelle. Senere ble vi vertsforeldre for en flott amerikansk gutt og etter dette har vi hatt mange flotte opplevelser med utvekslingsstudenter fra ulike land og programmer. Disse unge menneskene har bidratt til å utvide våre perspektiver og vi har utviklet varige vennskap med studentene og deres familier.

I tillegg til ungdomsutveksling kan vi som organisasjon by på ulike stipendordninger og utvekslingsprogrammer.

For våre «unge og lovende» arrangerer distriktet Rotary Youth Leadership Award (RYLA). RYLA er et seminar om ledelse og entreprenørskap for unge talenter. Den enkelte klubb kan sende en eller flere kandidater i alderen 18 til 30 år. Målsettingen med RYLA er å gi deltakerne en «smakebit» på lederskap og hva som venter dem i yrkeslivet.

Rotaract er Rotarys ungdomsorganisasjon og fullverdig medlem av Rotary International, I 2019 ble Kristiania Rotaract Chartret og klubbens medlemmer er aktivt engasjert i distriktet gjennom bl.a. TRF-komiteen.

Jeg har et sterkt ønske om at klubbene skal gripe de mulighetene til å engasjere seg i Rotarys mange ungdomsprogrammer. Vår komite for Ungdomsprogrammer ledes av Bente Tøftum fra Drammen St. Halvard RK. Kontakt henne gjerne dersom du ønsker å bidra eller søker mer informasjon. 


 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Klubber i Norge


Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Hønefoss-Øst Rotaryklubb
22. sep. 2020, 19.00 - 20.00

Adresse, Scandic Hønefoss Hotell, Kongens gate 3 H ...

Guvernørbesøk Lier Øst Rotaryklubb
24. sep. 2020, 19.00 - 20.00

Adresse, Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, Lier

Guvernørbesøk Nesbyen, Gol og Ål Rotaryklubber
28. sep. 2020, 18.00 - 20.00

Guvernør Inger-Marie kommer til Hallingdalen og øn ...

Les mer