Web
Analytics


Kjære alle sammen,

I år blir det ikke noe ordinært årsmøte, ei heller distriktskonferanse ( i hvert fall ikke foreløpig)
Distriktets årsmøte skjer i år digitalt, torsdag 26. november kl. 19:00
Vi bruker Google Meet, og møtekoden er her

Siden møtet går digitalt vil vi bruke distriktets vedtekter, §8 og fordele stemmene basert på antallet medlemmer pr. klubb.
Stemmefordelingen ligger vedlagt 

Straks sender vi ut invitasjonen til, klubbenes e-post-adresse, presidenter og sekretærer. 
Møtedokumenter:

Innkalling med agenda (Noen får ikke lest de innbakte dokumentene i innkallingen. Alle dokumenter er derfor listet opp under)
Stemmefordeling

Stemmeseddel  Siste frist for innlevering av stemmeseddel er 25. november kl. 23:59

Sak 8 Årsmelding
Sak 9 Årsrapport fra The Rotary Foundation (TRF)
Sak 10 Protokoll årsmøte 2019
Sak 11 Fullstendighetserklæring
Sak 11 Signert revisjonserklæring
Sak 11 Årsregnskap
Sak 13 Budsjett Rotaryåret 2020-2021
Sak 19 Forslag til vedtektsendringer distriktet
Sak 20 Forslag til standard vedtekter for en Rotaryklubb
Sak 21.1Presentasjon TV aksjonen
Sak 21.1 TV aksjonen forslag til vedtak
Sak 21.2 Finansiering av distriktsarrangementer 
Sak 21.2 Finansering av distriktsarrangementer 2
Sak 21.2 Prismodell
Sak 21.2 Alternativ modell
Sak 21.3 Forslag fra Bekkelaget RK
Sak 22 Endringsforslag Lovrådet (COL)


Agenda uten dokumenter, revidert 12.11.2020I innkallingen er det innlagt flere dokumenter.

Vi kommer tilbake med mer praktiske opplysninger om avviklingen av selve årsmøtet


Gi til The Rotary Foundation:

(trykk på bildet)Distriktet på sosiale medier:

Loading RSS...


Fra Rotary international:
Loading RSS...
Les mer