Web
Analytics
DISTRIKTET VÅRT / STYRENDE DOKUMENTER - DISTRIKTET


Styrende dokumenter og veiledninger for distrikt 2310

Maler for styrende dokumenter og veiledninger for Rotaract (2019)

Veiledninger fra Rotary Norge (Norfo)

Maler, styringsdokumenter og veiledninger fra Rotary InternationalKRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Klubber i Norge


Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Nesbyen, Gol og Ål Rotaryklubber
28. sep. 2020, 18.00 - 20.00

Guvernør Inger-Marie kommer til Hallingdalen og øn ...

Guvernørbesøk Modum Rotaryklubb
5. okt. 2020, 19.30 - 20.30

Adresse Tyrifjord Hotell, Vikersund Postboks 172 3 ...

Les mer